Wie is Kinderopvang Krummel?

 Kinderopvang Krummel is een minicrèche in Dronten, in de woning van de gastouder. Er wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd tot van nul tot vier jaar. Kinderopvang Krummel biedt opvang aan maximaal vijf kinderen tegelijk, waarvan ten hoogste twee kinderen jonger dan een jaar.

logo-gasouderopvang-krummellarge-7.jpg

 De kleinschaligheid van kinderopvang als gastouder vind ik zo mooi aan dit beroep. Een kind van nabij zien groeien en ontwikkelen,"van een rups tot vlinder" en daar een klein onderdeel van mogen zijn. Uw kindje(s) liefde en aandacht geven die ze nodig hebben, door ze 'vrij' te laten, met ze te spelen binnen en buiten, knutselen, voorlezen  enz.

logo-gasouderopvang-krummellarge-8.jpg

  Elke dag wordt in een dagboekje van uw kind zijn/haar belevenissen opgeschreven. Regelmaat vind ik erg belangrijk, daarom werk ik ook volgens dagplanning. Consequent, vrolijk, warm en gezellig zijn vind ik erg belangrijk. Door open communicatie streef ik naar goede band met u als vraagouder, de kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn.

logo-gasouderopvang-krummellarge-8.jpg

Het is belangrijk dat er structuur is in de opvang en rust. De 3 R staan hier hoog aangeschreven. Daarom werk ik hier ook met het educatieve programma. 

logo-gasouderopvang-krummellarge-8.jpg

Tegelijkertijd behoud ik mijn eigen dagprogramma, om hen wel een duidelijke structuur en daarmee veiligheid te geven. Ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang.

Deze basisdoelen zijn:

- Het waarborgen van emotionele veiligheid.

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van persoonlijke competentie.

- Het bieden van mogelijkheden voor kinderen tot ontwikkeling van sociale competentie.

- Socialisatie; het overdragen van waarden en normen. 

 
 

Allerlei speelmogelijkheden.