Over mij

Mijn naam is Maaike Hoogerland, getrouwd met Wouter. Wij hebben samen 3 lieve kinderen, Remco, Denise en Anouk. Vanaf 2007 ben ik gastouder. Na de geboorte van onze oudste wilde ik graag thuis werken met het idee om er altijd te kunnen zijn voor de kinderen. Vanuit die positie kwam de vraag van diverse ouders of ik voor hun kindje wilde zorgen wanneer zij aan het werk zijn. Toen is het idee gerezen om als gastouder de opvang van (jonge) kinderen te gaan verzorgen. Dit werk geeft mij veel voldoening, vooral om de aandacht en liefde te kunnen geven aan uw kinderen in combinatie met de zorg voor mijn eigen gezin.

 

Ik werk op basis van een christelijke levensovertuiging, identiteit en levensvisie. kinderopvang Krummel draagt een christelijke levensstijl uit. Er wordt bijvoorbeeld gebeden aan tafel en er wordt aandacht besteed aan de christelijke feestdagen. Kinderopvang Krummel wil graag werken vanuit de positieve normen en waarden van de Bijbel en wil deze ook meegeven aan de kinderen. 

 
1 november 2013 heb ik ook een naam bedacht die afgeleid wordt uit een boekje van Max Lucado.
Het boek heet Krummel. Het is een rups die zich ontwikkeld tot een wondermooie vlinder. De boodschap van dit mooie verhaal wil zeggen dat elk kind er mag zijn en zal ontwikkelen tot een uniek persoon. Het geeft mij veel voldoening om te zien dat wanneer uw kind in zijn/haar 4e levensjaar als het ware de vleugels uitslaat en fladderend de wijde wereld gaat verkennen.
 

Ik vind het volgen van de ontwikkeling van kinderen heel boeiend. Ik lever daarin graag de kwaliteit die noodzakelijk is voor het welzijn van ieder individueel kind. Hiervoor maak ik gebruik van de visie van Reggio Emilia. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eigenheid en creatieve vaardigheden van het kind en bij wat elk individueel kind bezighoudt. Dat betekent dat ik hen veel observeer en weinig voorbereide activiteiten aanbiedt, maar meer kind-volgend werk. De Pedagogen Montessori en Pikler spelen hier een belangrijke rol, ik geef kinderen genoeg bewegingsruimte om dingen zelf te doen en hou daarbij rekening met de gevoelige periodes van het kind. En geef het kind de tijd en aandacht die het nodig heeft om zichzelf, zijn omgeving en de anderen te leren kennen. Tegelijkertijd behoud ik mijn eigen dagprogramma, om hen wel een duidelijke structuur en daarmee veiligheid te geven. Ingedeeld naar de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet kinderopvang.

 

Vanaf november 2017 heb ik deopleiding pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau 3 gedaan, het diploma heb ik in juni 2019 ontvangen